Palga omadused:
 • Arvestada tööliste töötasusid ja kinnipidamisi.
 • Mitu palgalehte samal kuul.
 • Tasud ja kinnipidamised lihtsalt juurdelisatavad
 • Arvutusvalemeid saab ise juurde lisada
 • Arvestada puhkuse tasu jaoks keskmist päevatulu.
 • Koostada haiguslehtede jaoks keskmise päevatasu saatelehe.
 • Leida sotsiaal- ja tulumaksu väljamaksmiste järgi.
 • Pidada arvestust väljamaksmata palkade ja neilt arvestatud sotsiaal- ja tulumaksu kohta.
 • Koostada maksudeklaratsiooni ja deklaratsiooni lisad maksuameti vormil. (vorm TSD)
 • Koostada isikutele tehtud väljamaksetelt kinni peetud tulumaksu ja arvestatud sotsiaalmaksu tõendi (vorm TSM)
 • Koostab panka kantava summa kohta maksekorraldused nii paberile kui elektroonsetesse pangaprogrammidesse
 • Koostada kandeid raamatupidamisse.
 • Väljastada töölistele privaatsed palgalipikud.
 • Saata palgalipikud kõigi töötajate e-maili aadressidele
 • Väljastada koondpalgalehti nii ühekaupa kui valitud vahemikus.
 • Väljastada isikukonto kaarti töölisele arvestatud palkade kohta