Põhivara omadused:
  • Võimaldab kajastada põhivahendite liikumisi (Ost, Müük, Sissetulek, Väljaminek)
  • Arvestab müügil tekkivaid kasumeid/kahjumeid
  • Arvestab igale põhivahendile eraldi amortisatsiooni
  • Põhivahendeid võimalik jaotada gruppidesse
  • Moodustab amortisatsiooni kanded raamatupidamisse
  • Ühe põhivahendi amortisatsiooni on võimalik kirjeldada erinevatele kontodele, osakondadele ja objektidele.
  • Raamatupidamisamortisatsiooni aruanne
  • Maksuamortisatsiooni aruanne
  • Põhivahendi liikumiste aruanne
  • Põhivahendite saldo (soetusmaksumuses, jääkmaksumuses, kogunenud kulumis)