Lao omadused:
 • Ladude arv kuni 999
 • Laos hinna arvestamine kaalutud keskmise meetodil.
 • Võimalik müüa kaupu mida laos pole ja hiljem sisestada sissetuleku dokument sellele kaubale.
 • Võimalikud ajalised allahindlused (kindel nädalapäev, kellaaeg või kuupäeva vahemik)
 • Võimalikud klientidele määrata kauba või kaubagruppide allahindlused
 • Võimalik teha igale kliendile oma hinnakiri
 • Lao võimalikud liikumised: Ost, Müük, Sisse, Välja, Laost lattu, Üks kaup teiseks, Sularahamüük(Kassa müük)
 • Võimalik müüa erinevate käibemaksu määradega kaupasid.
 • Kauba kaardile võimalik lisada kauba pildid, mida saab kasutada pakkumiste väljatrükil või kliendile e-mailiga saatmisel
 • Ladu on võimalik siduda kodulehega nii, et kogu info kaupade kohta saadetakse kodulehele otse Joosepist (k.a. kauba pildid)
 • Aruanded laohinnas liikumiste ja müükide kohta.
 • Tihedalt seotud raamatupidamisega
 • Laoarvestuse juurde kuulub ka tootmise moodul, milles järgmised võimalused
  • Tootekaardi koostamine, eelarvestamine ja jälgimine tegelikuga
  • Materjalide kandmine materjalide laost tootele toodete lattu
  • Tööjõukulude sisetamine tootele tooteoperatsioonide kaudu
  • Muude kulude lisamine toote omahinda
  • Võimalik jälgida detailselt millest toote omahind moodustub