Partiide arvestuse aktiveerimisel lisandub määratud kaupadele lisaks kauba koodile võimalus jälgida lao seisu ka sissetuleku ridade lõikes.  Partiisid võib kasutatakse näiteks kauba säilivusaja, kauba seerianumbrite või ka kauba eri omaduste (värv, suurusnumber) eristamiseks

  • Partii arvestuse jaoks tuleb kauba juures märkida, et arvestada selle kauba liikumiste juures partiisid
  • Partiiga kauba sisseostul tuleb täita kauba real mõni partiile omastest tunnustest (näit. säilivusaeg). Salvestamisel annab programm sellele arve reale unikaalse partii koodi.
  • Partiiga kauba väljaminekul pakub programm alati valida selle kauba laos olevate partiide hulgast õige.
  • Kui valikut mitte teha, võtab programm ise kõige vanema partii
  • Sissetuleku juures saab lasta programmil genereerida igale partiile unikaalse ribakoodi ja selle etiketina väljatrükkida ning kauba juurde kleepida
  • Väljaminekul leiab programm selle ribakoodi alusel õige kauba ja õige  partii
  • Partiiga kaupade jaoks on eraldi inventuuri vorm, kus saab näidata kuidas kauba jääk partiide lõikes jaguneb