Tellimuste mooduli võimalused:

  • Kliendi tellimuste sisestamine, jälgimine, tellimuse alusel ettemaksu küsimine
  • Kauba lähetamine klientidele saatelehtedega, et moodustada arve hiljem
  • Võimalik alustada kliendi müüki pakkumisest, moodustada sellest tellimus, tellimusest omakorda saateleht ja saatelehest arve. Soovikorral võib ükskõik millise sammu/sammud vahele jätta
  • Võimalus tellimusi annulleerida ja saatelehti kanda kuludesse (näiteks reklaammaterjal)
  • Tellimused kauba tarnijatele
  • Kauba arvele võtmine saatelehtede aluse ja hilisem sidumine ostuarvega
  • Arveks loomata saatelehtedest saab automaatselt luua klientidele kuu koondarved.
  • Aruandlus täitmata tellimustest, tellimuste võrdlus eelneva perioodiga, lao jääkide prognoos tellimuste alusel
  • Aruandlus arveks loomata saatelehtedest
  • Tellimuste import ja arvete eksport Telemaga