• Võimaldab koguda mõõdikute näite ja selle alusel leida tarbimist.
  • Näite võib koguda vabalt valitud perioodide kohta (nädal, kuu, kvartal)
  • Võimaldab jagada üldkulusid kliendi nelja erineva koefitsendi abil (üldpind, netopind, kolmas m2 ja neljas m2)
  • Võimalik salvestada igale tarbijale püsikulusi
  • Tarbijad on võimalik jaotada mitmetasemelistesse gruppidesse (Tänav, maja, korter)
  • Moodustab püsiandmete, koondsummade ja sisestatud näitude baasil automaatselt arved raamatupidamisse, kus saab jälgida nende laekumisi ja teostada kõiki muid raamatupidamise toiminguid (viivisarved, meeldetuletused, arvete analüüs kuudelõikes jne.)
  • Arvele võimalik lisada kliendi eelnev võlg, eelmiste näitude tabel ja viivise summa
  • Aruanne näitude teatamistest ja ka nendest kes pole teatud aja jooksul vastavaid näite teatanud