Panga omadused:
  • Pankade arv pole piiratud
  • Panga maksete eksport kõikidesse eesti pankadesse
  • Panga väljavõtte import panga failist (nii sissetulekud kui väljaminekud)
  • Import toimib ka ilma viitenumbriteta (kasutab makse selgituses näidatud arve numbrit)
  • Võimalus impordil siduda pakkumine laekumisega ja sellest kohe arve moodustada 
  • Võimalus kirjeldada väljavõttes sisalduva selgituse kohta automaatseid kannete moodustamise reegleid.
  • Makse sisestamisel kaasneva teenustasu näitamine
  • Aruanne panga jäägist ja liikumistest